Ten kurs przygotowuje do certyfikacji ECO Lab. Najpierw trzeba przeprowadzić samoocenę, aby ocenić bieżący poziom wiedzy. 

Następnie należy przeanalizować materiały szkoleniowe, aby zwiększyć wiedzę. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami (Moduły 1-3) zdaje się egzamin. Do jego zaliczenia wymagane jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi. Do egzaminu można podejść tylko dwa razy.  Po zdaniu egzaminu można wydrukować certyfikat.


Este curso te prepara para la obtención del Certificado E.CO Lab. En primer lugar, tienes que realizar la auto-evaluación para conocer tu nivel actual de conocimiento.

Procede a visualizar los materiales formativos para mejorar tus conocimientos. Una vez hayas visualizado todos los materiales (Módulos 1-3), ya puedes hacer el examen. Necesitas obtener una puntuación de 70% para pasar el examen. Por favor date cuenta de que sólo tienes dos intentos. Una vez pases el examen, ya puedes proceder a imprimir tu certificado.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει για την πιστοποίηση E.CO Lab Technician. Αρχικά θα πρέπει να κάνετε την Αυτό-αξιολόγηση, ένα εξεταστικό δοκίμιο για να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας. Διαβάστε  εκπαιδευτικές ενότητες (Ενότητες 1-3)  για να αναβαθμίσετε τις γνώσεις σας . Όταν ολοκληρώσετε προχωρήστε με την εξέταση. Πρέπει να πετύχετε βαθμολογία 70% και άνω για να περάσετε. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να παρακαθίσετε την εξέταση μόνο 2 φορές. Όταν πετύχετε στην εξέταση μπορείτε να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας.

This course prepares you for the E.CO Lab Certification. First, you need to take the self-assessment to identify your current level of knowledge.  Proceed to review the learning materials in order to improve your knowledge. Once you have reviewed all the materials (Modules 1-3) take the exam. A score of 70% is required in order to pass the exam. Please note that you can try the exam only 2 times.  Once you passed the exam you may proceed to print your certificate.